INFORMACJE O KARCIE PODARUNKOWEJ

1. Wydawcą karty ”Podarunkowej” jest P.P.H.U Green z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Lewakowskiego 31.

2. Karta „Podarunkowa" jest kartą plastikową o wartości 50, 100, 200 pln posiada numer i znak wodny.

3. Karta jest kartą płatniczą tylko i wyłącznie w sklepie P.P.H.U Green z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Lewakowskiego 31.

4. Karta jest własnością Firmy P.P.H.U Green i zostaje zabrana klientowi po zakupionym towarze. 

5.  Z karty „ Podarunkowej” niewydawana jest reszta musi być zrealizowana w całości danej kwoty.

6. Karta nie może być wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.

7. Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony. 

8. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy. 

10. Karta jest ważna przez okres 12 miesięcy od momentu zakupu. Po upływie w/w terminu Karta traci ważność. 

11. Sprawdzenie terminu ważności może być dokonane bezpośrednio w sklepie GREEN.